ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ อ.วังสะพุง ประจำปี 2560

งานพญาช้าง ประจำปี 2560

กิจกรรมรณรงค์ไฟป่า ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์/แฟกซ์ 042-870588 
www.kangsriphum.go.th